UDK 327(470:73)(497.11)
Biblid: 0543-3657, 68 (2017)
Vol. 68, No 1168, str. 5-19
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 26 Sep 2017
Prihvaćeno: 26 Oct 2017

PRELAMANJE ODNOSA RUSIJE I SJEDINJENIH DRŽAVA NAKON IZBORA TRAMPA NA SRBIJU

Trapara Vladimir (Vladimir Trapara, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), vtrapara@diplomacy.bg.ac.rs

Administracija Donalda Trampa nasledila je od svoje prethodnice najgore stanje odnosa Rusije i Sjedinjenih Država nakon Hladnog rata. Uprkos očekivanjima da bi Trampov izbor mogao da dovede do novog pokušaja rusko-američkog približavanja, to se još uvek ne dešava. U ovom radu iznosimo tezu da osnovni uzrok neuspeha Trampa da započne proces približavanja sa Rusijom leži u odsustvu „velike strategije“ kod njega, usled čega unutrašnjopolitička dinamika u SAD stiče odlučujući uticaj na održanje inercije u spoljnoj politici. Ipak, autor ne vidi mogućnost da se u toku Trampovog mandata rusko-američki odnosi dodatno zaoštre, niti da se otvore novi geopolitički frontovi njihovog sukoba u odnosu na postojeće. U tom smislu, američki pritisci kojima je Srbija u poslednje vreme izložena zbog svojih odnosa sa Rusijom nisu zasnovani na realnosti rusko-američkih odnosa, već na propagandi. Poteškoće s kojima se Srbija suočava, u njihovom savlađivanju posledica, su pogrešne procene njene političke elite da će se američka spoljna politika nakon izbora promeniti u pozitivnom smeru za Beograd.

Ključne reči: Rusija, Sjedinjene Države, Donald Tramp, „velika strategija“, Srbija