UDK 327(495:497)
Biblid: 0543-3657, 69 (2018)
Vol. 69, No 1169, str. 50-69
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 04 Oct 2017
Prihvaćeno: 04 Nov 2017

POLITIKA GRČKE PREMA DRŽAVAMA BALKANA – DA LI JE EKONOMSKA I IZBEGLIČKA KRIZA PROIZVELA GUBITAK INTERESA GRČKE ZA REGION?

Đaković Uroš (Autor je student master akademskih studija, moduli: Međunarodna politika i Međunarodna bezbednost na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu), urossdjakovic@hotmail.com

Grčka spoljnopolitička aktivnost na Balkanu može se podeliti na tri faze. Prva faza se odnosi na period od pada komunizma do okončanja ratnih sukoba na ovim prostorima 1995. Naredni period počinje promenom vlasti u Grčkoj 1996. godine, koja je označila jačanje interesa ove države za susedstvo, pa se tako usvajaju principi kojima će se grčke vlasti voditi u odnosima sa balkanskim državama, kao što su: regionalna saradnja, podsticanje evropskih integracija, dobrosusedski odnosi, ali i ekonomija kao sredstvo za diplomatsko delovanje. Vodeći se ovim interesima, druga faza je obeležena unapređenjem i sve intezivnijim odnosima Grčke i njenih suseda i u snažnom ekonomskom prisustvu Grčke u regionu. Tokom grčkog predsedavanja Evropskom unijom 2003. godine, prvi put je jasno iskazana evropska perspektiva država Zapadnog Balkana. Poslednja faza počinje sa izbijanjem ekonomske krize 2008. godine, što je prouzrokovalo delimičan gubitak interesa grčkih vlasti za susedne države, zbog potrebe za rešavanjem gorućih unutrašnjih pitanja. Ipak, nakon tri godine od izbijanja krize zabeleženi su i prvi znaci stabilizacije u ekonomskim i trgovinskim odnosima između Grčke i Albanije, Makedonije i Srbije. Dolaskom na vlast 2014. godine koalicija Siriza-ANEL počinje sa politikom “vraćanja svoje države na Balkan” zbog višestrukog značaja koji taj region ima za Grčku.

Ključne reči: Grčka, spoljna politika, ekonomska kriza, migrantska kriza, regionalna stabilnost, Balkan