UDK 327(560+497)
Biblid: 0543-3657, 70 (2018)
Vol. 69, No 1170, str. 59-77
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 19 Apr 2018
Prihvaćeno: 19 May 2018

SNAŽENJE POZICIJE TURSKE NA ZAPADNOM BALKANU: UZROCI I POSLEDI

Jojić Stefan (Student master studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu),

Ponašanje svake države uslovljeno je delovanjem velikog broja faktora koji na različitim nivoima determinišu njeno spoljnopolitičko delovanje. Ovaj rad se bavi analizom uzroka koji su, u periodu nakon Hladnog rata, a naročito tokom prve dve decenije 21. veka, doveli do intenzivnijeg angažovanja Turske na Zapadnom Balkanu, kao i posledica koje su iz takvog angažovanja proistekle. Bez namere da unosi jasna i rigidna vremenska i razgraničenja dejstva ključnih determinanti, što u kompleksnom polju istraživanja kakvo je polje međunarodnih odnosa nije moguće, autor je političko delovanje savremene Turske na Zapadnom Balkanu podelio na tri vremenska perioda, budući da je svaki od njih, uprkos konstanti turskih nacionalnih interesa „na terenu“, obojen različitim aktivnostima koje su se odvijale u bitno različitim međunarodnim okolnostima.

Ključne reči: Turska, Zapadni Balkan, turski nacionalni interesi