UDK 629.33(4-672EU) 629.33(470)
Biblid: 0543-3657, 70 (2018)
Vol. 69, No 1170, str. 91-104
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 27 Apr 2018
Prihvaćeno: 27 May 2018

UTICAJ KLASTERA NA STRUKTURU PRIVREDA EVROPSKE UNIJE I RUSKE FEDERACIJE

Srzentić Miloš (Doktor ekonomskih nauka Miloš Srzentić), srzenticmil@sezampro.rs

Posledice Svetske ekonomske krize na proizvodnju i nezaposlenost u posmatranim privredama osećaju se i desetak godina posle njenog završetka. To je posebno uočljivo u sektoru automobilske industrije, kao dela prerađivačke proizvodnje. Potencijalni gubitak od trajnih zatvaranja proizvodnih kapaciteta u ovoj privrednoj grani imao bi dugoročne negativne efekte na privredni razvoj tih zemalja. Prostorno grupisanje kompanija iz ove privredne oblasti u klastere predstavlja pozitivan način za podsticanje njihove proizvodnje. Međutim, s obzirom na probleme u strukturi privrede, kao i na povećanu konkurenciju iz inostranstva, potrebno je kontinuirano održavati efikasnost proizvodnje i nezaposlenost u tim klasterima na odgovarajućim nivoima. Da bi se to uspešno realizovalo, mere ekonomske politike trebalo bi da budu usmerene u pravcu povećanja međusobne saradnje klastera iz različitih država.

Ključne reči: tekuća ekonomska politika, klasteri automobilske industrije, urbane aglomeracije, Okunov zakon, strukturna ekonomska politika