UDK 327::911.3(510)(540)
Biblid: 0543-3657, 72 (2018)
Vol. 69, No 1172, str. 68-83
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 20 Sep 2018
Prihvaćeno: 20 Oct 2018

GEOSTRATEGIJSKO NADMETANJE IZMEĐU KINE I INDIJE U JUŽNOJ AZIJI

Vuković Dr Nebojša (Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), nebojsa@diplomacy.bg.ac.rs

U radu se izlažu i objašnjavaju istorijat, karakter, geografski opseg i budućnost geostrategijskog nadmetanja između Indije i kine na kopnu Južne Azije, i na akvatoriji Indijskog okeana. Osnovnu tezu rada čini stav da uprkos međusobnoj ekonomskoj saradnji i zajedničkom učešću u pojedinim međunarodnim forumima, poput BRIkS-a, Indija i Kina nisu politički partneri već suparnici, čije tekuće nadmetanje niskog intenziteta vremenom može da zadobije violentnije forme i sadržaje. takođe, u radu se iznosi i obrazlaže tvrđenje da je u ovom nadmetanju, za sada, Kina u povoljnijoj poziciji na kopnu, dok je Indija još uvek dominantnija na okeanu usled, pre svega, geografskih datosti. U završnom delu rada, autor pruža i osvrt na moguće globalne posledice nadmetanja dve najmnogoljudnije svetske nacije.

Ključne reči: Kina, Indija, Južna Azija, Indijski okean, geostrategija, geopolitika