UDK 327(468:497.11)
Biblid: 0543-3657, 70 (2019)
Vol. 70, No 1173, str. 35-51
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 22 Jan 2019
Prihvaćeno: 22 Feb 2019

SPOLJNOPOLITIČKI I EKONOMSKI ODNOSI REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE ŠPANIJE U XXI VEKU

Petrović, M.A. Rajko Č. (M.A. Rajko Č. Petrović, istraživač-pripravnik, Institut za evropske studije), rajko.petrovic@ies.rs

Rad se bavi savremenim spoljnopolitičkim i ekonomskim odnosima između Republike Srbije i Kraljevine Španije. Najpre ćemo se ukratko osvrnuti na najznačajnije momente diplomatskih odnosa u XIX i XX veku, da bi se kasnije fokusirali na odnose u XXI veku. Polazna pretpostavka je da dve zemlje imaju izuzetne političke odnose, koji mogu biti dobra osnova za unapređenje odnosa na polju ekonomije. Razmotrićemo saradnju između ovih zemalja u oblasti zaštite njihovog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, s obzirom da se obe zemlje suočavaju sa separatizmom. Zatim ćemo analizirati značaj Španije, kao jedne od najvećih država članica Evropske unije, za evrointegracione procese Srbije. Takođe, ukazaćemo na pomake koji su poslednjih godina učinjeni na polju ekonomske saradnje, mada postoji mnogo prostora za njeno poboljšanje.

Ključne reči: Republika Srbija, Kraljevina Španija, spoljnopolitički odnosi, Kosovo, Katalonija, evrointegracije, ekonomska saradnja