UDK 930:85(497.11) 316.75:341.78
Biblid: 0543-3657, 70 (2019)
Vol. 70, No 1175, str. 47-56
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 24 Jun 2019
Prihvaćeno: 24 Jul 2019

KULTURNO NASLEĐE SRBIJE I DIJASPORA KAO ELEMENTI DIPLOMATIJE

Vasić Ljubica (Geoekonomski fakultet, Megatrend Univerzitet, Beograd), vasic_ljubica@yahoo.com

Materijalno i nematerijalno kulturno nasleđe važno je za bilo koji narod i državu, kako u savremenim međunarodnim odnosima tako i u spoljnim poslovima. Važnost kulturnog nasleđa dodatno dobija na značaju zahvaljujući činjenici da nema samo vrednost i prednost za određeni narod i državu već i međunarodni značaj, sa određenom prepoznatljivošću i uvažavanjem. Samim tim, kulturno nasleđe je predmet i unutrašnje politike, posebno kulturne politike, ali i spoljne politike zvaničnika na vlasti u određenoj državi. tako, kulturno nasleđe postaje i element diplomatije gde najveću važnost imaju diplomate koji se bave kulturnom diplomatijom, pored nezaobilazne ekonomske diplomatije. Međutim, važna spoznaja i karakteristika kulturnog nasleđa je da ono ne postoji samo na teritoriji suverene države, već i van granica zemlje. takav je slučaj i sa kulturnim nasleđem države Republike Srbije u inostranstvu. Imajući tu činjenicu u fokusu, važan element diplomatije nesporno su i raseljeni ljudi u dijaspori sa njihovim kulturnim misijama i dobrima. U njih se svakako mogu uvrstiti i već postojeća kulturna dobra. Najzad, dajući svoj doprinost prvenstveno kulturi i umetnosti, ali i ostalim sferama kulturne industrije i kulturnom kapitalu, zapravo kulturnom nasleđu jednog narada, važan i neizostavan doprinos daje i dijaspora.

Ključne reči: kultura, kulturno nasleđe, država, Republika Srbija, diplomatija, kulturna diplomatija, dijaspora