UDK 355.01:316.462]:327(73)
Biblid: 0543-3657, 70 (2019)
Vol. 70, No 1176, str. 43-62
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 25 Sep 2019
Prihvaćeno: 25 Oct 2019

VOJNIK-KIBORG KAO OSLONAC AMERIČKIH DISCIPLINSKIH RATOVA U 21. VEKU

Korać Srđan T. (Autor je viši naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), srdjan@diplomacy.bg.ac.rs

Rad razmatra novoostvarena i planirana vojnotehnološka dostignuća, prvenstveno u području unapređenja borbene sposobnost pojedinačnog vojnika u kontekstu delotvornog vođenja disciplinskih ratova kao sredstva američke politike kontrole planetarne periferije u ranom 21. veku. Autor polazi od pretpostavke da se, pored obima i kvaliteta materijalnih resursa, vojna moć kao jedna od osnovnih pretpostavki uspešnog vođenja rata temelјi na sposobnostima lјudstva, jer je pobeda u bici uslovlјena borbenom delotvornošću angažovanih jedinica, tačnije sposobnostima i volјom da se suprotstavi neprijatelјu na organizovan način. Asimetrična priroda vojnih intervencija Sjedinjenih Američkih Država i njihovo projektovanje pretežno u gradsko i civilno okruženje definiše vojnostrategijski, operativni i taktički okvir u kojem napredne i sofisticirane tehnologije ne mogu da nadomeste kopnene operacije. Autor naglašava da iskorak u razvoju tehnoloških dostignuća četvrte industrijske revolucije nužno obuhvata i preobražaj kopnenih snaga, posebno roda pešadije kao njihove okosnice, zato što nanošenje odlučujućeg udarca neprijateljskim snagama i dalje zahteva ljudsko prisustvo na samom bojištu. Analiza je usredsređena na primenu ostvarenih i predvidivih dostignuća četvrte industrijske revolucije u oblasti biotehnologije, neuronauke, elektronike, informatike i robotike usmerenu na jačanje psihičkih i telesnih sposobnosti pojedinačnog vojnika. Autor zaključuje da su, uprkos mogućim povremenim otporima samih korisnika i donosilaca političkih odluka, realna očekivanja da se u bliskoj budućnosti stvore hibridi lјudskog organizma i tehnoloških umetaka i ojačanja, ali upozorava da bi implikacije stvaranja pešadijskih vojnika-kiborga s nadljudskim svojstvima mogle da u krajnjem ishodu još jednom potvrde hegemoniju SAD nad ostatkom sveta, posebno nad globalnom periferijom.

Ključne reči: vojna moć, napredne tehnologije, kopnene operacije, vojnik, kiborg, telo, SAD