UDK 339.5/.9(4-672EU:510)
Biblid: 0543-3657, 72 (2021)
Vol. 72, No 1181, str. 71-86
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2021.72.1181.4

Pregledni rad
Primljeno: 10 Oct 2020
Prihvaćeno: 05 Feb 2021

EU i NR Kina – politički i ekonomski aspekt saradnje

Dabetić Zoran (Doktorand na Humanističkim studijama, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora), zoran.dabetic@udg.edu.me
Šorović Mira (Doktorantkinja na Humanističkim studijama, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora), mira.sorovic@udg.edu.me

Ovaj rad nastoji da analizira politički i ekonomski aspekt saradnje Evropske unije i Kine, kroz prizmu zajedničkih ekonomskih interesa i privredne komplementarnosti. Autori u uvodnom dijelu govore o istorijskom razvitku Kine kao države, te njenoj transformaciji kako u političkom tako i u ekonomskom smislu. Posebna pažnja posvećena je istorijskom razvoju odnosa između Kine i Evropske unije, sa akcentom na razvijanje ekonomske, političke i trgovinske saradnje, čiji se odnosi, između ostalih, ističu kao ključni u spoljnopolitičkim prioritetima Kine. Pored toga, u kratkim crtama biće pojašnjena Inicijativa ,,Pojas i put”, ali biće riječi i o pandemiji virusa COVID-19, kao i o presudnoj ulozi Kine u ovoj pandemiji koja je zadesila i promijenila svijet.

Ključne reči: EU, Kina, politika, istorija, geoekonomija, svjetski poredak, Inicijativa ,,Pojas i put“, COVID-19