UDK 327:911.3(63:620:624)
Biblid: 0543-3657, 72 (2021)
Vol. 72, No 1181, str. 87-105
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2021.72.1181.5

Originalni naučni rad
Primljeno: 14 Jan 2021
Prihvaćeno: 25 Jan 2021

Hidropolitika na Nilu: između konflikta i „Renesanse”

Babić Danilo (), danilo.babic@diplomacy.bg.ac.rs

U ovom radu govorimo o političkim tenzijama koje su nastale u basenu reke Nil usled izgradnje „Brane Renesansa“ od strane Etiopije. Kao teorijsku osnovu koristimo koncept hidro-hegemonije, autora Zejtauna i Vernera, i nastojimo da pojasnimo istorijski kontekst i galimatijas pravnih dokumenata koji regulišu vodotok reke Nil. Cilj rada je prikazivanje pozicija tri najznačajnije priobalne države (Etiopije, Egipta i Sudana). U radu analiziramo njihove motive, ciljeve, argumente i opasnosti koje se javljaju po ove države u slučaju za njih nepovoljnog rešenja. Zatim identifikujemo moguća kompromisna rešenja koja bi mogla dovesti do povoljnog rešenja za sve tri zainteresovane strane.

Ključne reči: Nil, Egipat, Etiopija, hidropolitika, brana, GERD, Asuan