UDK 327(540:520)
Biblid: 0543-3657, 72 (2021)
Vol. 72, No 1182, str. 5-32
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2021.72.1182.1

Originalni naučni rad
Primljeno: 14 Apr 2021
Prihvaćeno: 14 Jun 2021

U kineskoj senci – vojnostrategijsko partnerstvo Indije i Japana

Vuković Nebojša (Nebojša Vuković, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), nebojsa@diplomacy.bg.ac.rs

U radu se kritički analizira i sagledava vojnostrategijsko partnerstvo Indije i Japana koje je inicirano sredinom pretprošle decenije. U uvodnom delu rada, uz oslonac na saznanja i uvide drugih autora, izvedena je definicija ovakvog partnerstva i opisane su strukturne promene u međunarodnim odnosima tokom ovog veka, koje su omogućile/podstakle pojavu indijskojapanskog partnerskog odnosa u oblasti bezbednosti. U središnjem delu rada opisan je sadržaj tog partnerstva, kao i motiv njegovog pokretanja i ukazano je na njegove pozitivne aspekte za obe zemlje, ali i na ograničenja u realizaciji i krajnjim dometima. Takođe, autor rada ukazuje na vojnotehničku saradnju kao na najvredniju, i do sada nedovoljno iskorišćenu komponentu tog partnerstva. U završnom delu rada sumirana su saznanja o ovom partnerstvu i njegovim važnijim dimenzijama, i formulisano je predviđanje u pogledu njegovih daljih perspektiva. U radu se najviše koristi analitičko-sintetička metoda istraživanja.

Ključne reči: Indija, Japan, Kina, strateško partnerstvo, Indo-Pacifik