UDK 323+316.4(1-664)(496.5)
Biblid: 0543-3657, 72 (2021)
Vol. 72, No 1182, str. 33-63
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2021.72.1182.2

Originalni naučni rad
Primljeno: 28 May 2021
Prihvaćeno: 18 Jun 2021

Unutrašnji politički izazovi i tranzicione poteškoće u Albaniji 1990–1997

Bošković Stefan (Autor je istraživač pripravnik na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, kao doktorand stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije),

Istraživanje ispituje uticaj posthladnoratovskih sveprožimajućih mjera kontrole na reakciju naroda u Albaniji na urušavanje takvog sistema i njenih posledica. Takođe, neophodno je osvrnuti se na suprotstavljenost albanske narodne različitosti, istoriju podastiranja centralnih vlada i nauma komunističke vlasti u stvaranju snažne uprave i integrisane albanske nacije. Time istraživačko pitanje glasi: da li je nedostatak demokratskog iskustva kod postsocijalističkih predvodnika vlasti zajedno sa (pre)brzim društvenim promjenama, podstakao povratak albanskih narodnih razlika i osporavanje autoriteta centralnih uprava? Kvalitativne metode analize pokazuju da je potonuće izrazito rigoroznog sistema bilo praćeno krajnostima. Isto tako, hitri prelazak u ustrojstvo gdje neafirmisani predstavnici vlasti posjeduju znatno manju regulatornu ulogu, predstavlja više nego pogodno tlo za vraćanje unutrašnje narodne raznolikosti i sa njom odbacivanje načela državne organizacije.

Ključne reči: Albanija, tranzicija, Sali Beriša, izbori, piramidalne šeme, partikularizam