UDK 341.224(282.243.7) 656.6(282.243.7)
Biblid: 0543-3657, 73 (2022)
Vol. 73, No 1185, str. 97-120
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1185.5

Pregledni članak
Primljeno: 10 Jun 2022
Prihvaćeno: 11 Aug 2022
CC BY-SA 4.0

Revizija Konvencije o režimu plovidbe Dunavom

Regodić Aleksandra (Istraživač pripravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; doktorand na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Srbija), aleksr.ius@gmail.com

Rad prati razvoj principa slobode plovidbe na multilateralnoj ravni, a pre svega u okviru Konvencije o režimu plovidbe Dunavom, koja u prvi plan ističe interese pribrežnih zemalja. Imajući u vidu da je Konvencija usvojena u znatno drugačijim okolnostima od današnjih, legitimno se nametnulo pitanje potrebe njene revizije. U tu svrhu je od strane Dunavske komisije, kao nadzornog mehanizma, osnovan Pripremni komitet za diplomatsku konferenciju o reviziji Beogradske konvencije u čijem su fokusu: institucionalna i proceduralna pitanja Dunavske komisije, članstvo, proces donošenja odluka Komisije, jezik i reforma Sekretarijata. Cilj istraživanja jeste da se kroz sagledavanje relevantnih istorijskih segmenata i pozitivnopravnih rešenja sadržanih u Konvenciji, uzimajući u obzir dosadašnji rad na reviziji, stekne što bolji uvid u značaj revizionog procesa, i daju određene smernice i predviđanja u pogledu daljeg razvoja stvari po pitanju potrebnih izmena Konvencije. Reč je o materiji koja je od posebnog značaja ne samo za Republiku Srbiju kao depozitara Konvencije, već i za čitav podunavski region i jačanje međusobne saradnje. Isto tako, pitanje članstva, kao jedno od prioriteta, ponovo je aktuelizovano iz drugog ugla, u kontekstu ukrajinske krize, čime se potvrđuje značaj ovog istraživanja. Hipoteza koja će u radu biti potvrđena jeste da je revizija Konvencije neophodna u određenoj meri, imajući u vidu promenjene okolnosti do kojih je došlo u poslednjih par decenija. Jednostavno, ne postoji međunarodni ugovor koji bi u svom izvornom obliku važio u svakom vremenu i svim okolnostima.

Ključne reči: princip slobode plovidbe, Konvencija o režimu plovidbe Dunavom, Dunavska komisija, revizija Beogradske konvencije, Pripremni komitet, međunarodni ugovori, Republika Srbija