UDK 339.5:327(497.11)
Biblid: 0543-3657, 73 (2022)
Vol. 73, No 1186, str. 77-103
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2022.73.1186.4

Pregledni članak
Primljeno: 13 Oct 2022
Prihvaćeno: 16 Nov 2022
CC BY-SA 4.0

Uloga „Otvorenog Balkana” u spoljnoj politici Srbije

Rapaić Stevan (Naučni saradnik, Institut za političke studije, Beograd), stevan.rapaic@ips.ac.rs
Matijević Andrea (Istraživač-pripravnik, Institut za političke studije, Beograd), andrea.matijevic@ips.ac.rs

Autori u radu polaze od osnovnih elemenata savremene spoljne politike Srbije, dokazujući da se ekonomski interes neretko mogao identifikovati kao najvažniji faktor delovanja u spoljnopolitičkoj areni. Kao deo argumentacije za ovakvu tvrdnju autori se osvrću na regionalne ekonomske integracije u okviru Zapadnog Balkana, polazeći pre svega od Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (Central European Free Trade Agreement – CEFTA 2006) i položaja Srbije u okviru njega. Osnovni cilj je da pruže odgovor na pitanje koja je uloga „Otvorenog Balkana” u spoljnoj politici Srbije, odnosno da li je ova inicijativa jedan od instrumenata Srbije za ostvarivanje spoljnopolitičkih ciljeva. Kao inicijator regionalne ekonomske saradnje koja je otvorena za sve na Zapadnom Balkanu, Srbija teži da stvori spoljnopolitičku sliku o sebi kao lideru i faktoru mira i stabilnosti u regionu. S druge strane, uspostavljanje slobodnog protoka ljudi, robe, kapitala i usluga među zemljama Zapadnog Balkana i kreiranje značajno većeg tržišta pogodovalo bi daljem privlačenju stranih direktnih investicija i rešavanju problema nedostatka radne snage u Srbiji. Spoljnopolitička dobit Srbije prvenstveno se ogleda u ostvarivanju međunarodne podrške, koja za projekat „Otvoreni Balkan” ne manjka ni od Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, ali ni od Rusije i Kine. „Otvoreni Balkan” bi u budućnosti mogao da predstavlja i platformu za zajedničko pristupanje Evropskoj uniji, što kreira dodatni manevarski prostor za Srbiju da učvrsti svoju lidersku poziciju među državama Zapadnog Balkana.

Ključne reči: Srbija, ,,Otvoreni Balkan”, CEFTA 2006, „Mali Šengen”, spoljna politika