UDK 327:339.727.24(4-11)
Biblid: 0543-3657, 74 (2023)
Vol. 74, No 1189, str. 35-58
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2023.74.1189.2

Original scientific paper
Primljeno: 10 Jul 2023
Prihvaćeno: 16 Sep 2023
CC BY-SA 4.0

Uticaj pandemije COVID-19 i ukrajinskog rata na strane direktne investicije u panelu istočnoevropskih ekonomija

Fauzel Sheereen (Faculty of Law and Management, University of Mauritius, Reduit), s.fauzel@uom.ac.mu
Jeevita Matadeen (2 Senior Lecturer, Department of Finance and Accounting, University of Mauritius, Reduit), j.matadeen@uom.ac.mu
Tengur Neha Devi (National Social Inclusion Foundation), n.tengur@nsif.mu

Pandemija COVID-19, zajedno sa ratom Rusije i Ukrajine, imala je katastrofalne posledice na globalnu ekonomiju. Kao rezultat krize normalan način poslovanja drastično se promenio, a s tekućom ruskom invazijom na Ukrajinu mnoge vlade i kompanije preduzele su hitne mere vezane za investicije. Bez sumnje, većina istočnoevropskih zemalja teško su pogođene. Stoga je ključno otkriti kakav uticaj ovi izazovi imaju na strane direktne investicije (SDI) u ovim zemljama. Da bi se to učinilo, rad koristi tehniku panel podataka za procenu uticaja COVID-19 i ukrajinskog rata na SDI u istočnoevropskim ekonomijama od 1995. do 2022. Rezultati regresije pokazuju da su i pandemija i rat obeshrabrili strane investicije u panelu razmatranih zemalja. Rezultati dalje ukazuju da su rast po glavi stanovnika i otvorenost trgovine važne determinante SDI.

Ključne reči: COVID-19, ukrajinski rat, Istočna Evropa, model fiksnih efekata