UDK 339.727.24(4-11)(6)
Biblid: 0543-3657, 74 (2023)
Vol. 74, No 1189, str. 81-107
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_mp.2023.74.1189.4

Original scientific paper
Primljeno: 10 Jul 2023
Prihvaćeno: 12 Sep 2023
CC BY-SA 4.0

Otpornost stranih direktnih ulaganja u kriznim vremenima: komparativna analiza između odabranih istočnoevropskih i afričkih država

Yana Mbena Jacques (Monarch Business School, Zug, Switzerland and Centre d’Economie de l’Université Sorbonne Paris Nord, University of Sorbonne Paris Nord, Villetaneuse), jacques.yana-mbena@umonarch-email.ch
Ngnouwal Eloundou Georges (Dschang School of Economics and Management (DSEM) – Association des Chercheurs en Economie du Développement Appliquée (ACEDA), University of Dschang)

Krizna vremena pružaju priliku problematizovanja socioekonomskih agenasa i specifičnih fenomena otpornosti ekonomskog rasta. Ovaj rad oslanja se na ekonometriju u analizi podataka prikupljenih iz sekundarnih izvora, uglavnom dostupnih u Indikatorima svetskog razvoja (World Development Indicators), kako bi se komparativno ispitale promene ponašanja stranih investitora u Istočnoj Evropi i Africi tokom značajih kriza s kojima se svet suočio u protekle dve decenije. Kroz njihove uticaje cilj je da se identifikuju gore navedene promene u ponašanju, i da se na taj način pomogne kreatorima politike u unapređenju politike jačanja i negovanja otpornosti i održavanja stranih direktnih investicija (SDI) tokom i nakon krize. Otkriveno je da strani investitori umanjuju svoju izloženost tokom kriza u Istočnoj Evropi i Africi. Čini se da je pad priliva veći u Istočnoj Evropi nego u Africi. Međutim, promena u neto efektima SDI na infrastrukturu, otvorenost trgovine i ekonomski rast značajnija je za afričke ekonomije. Stoga se veruje da bi, za negovanje otpornosti SDI ili njihovo održavanja nakon krize, zakonodavci trebalo da sprovode politike koje podržavaju smanjenje odliva SDI, razvoj infrastrukture, poboljšanje trgovinske otvorenosti i, konačno, unapređenje održive agende SDI. Empirijskom analizom o efektima koje krizni periodi imaju na SDI u Istočnoj Evropi i Africi, ovaj rad pruža sugestije o politikama koje podstiču otpornost i održavanje SDI u ovim regionima. Međutim, iako se buduća istraživanja mogu nadovezati na gore navedeno, postoji potreba da se posebno istraži kako održivi instrumenti mogu podržati otpornost SDI tokom kriza.

Ključne reči: strane direktne investicije, otpornost, kriza, ekonomski rast, Istočna Evropa, Afrika