Indeksiranje

Međunarodna politika je trenutno indeksirana u sledećim bazama podataka: DOAJ, ERIH PLUS, CEEOL, CROSSREF, EBSCO, KOBSON, COBISS, Semantic Scholar, Google Scholar, WorldCat i Bielefeld Academic Search Engine (BASE).

Časopis je finansijski podržan od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Vlade Republike Srbije. Svi objavljeni brojevi i tomovi časopisa arhiviraju se u digitalnom repozitorijumu Narodne biblioteke Srbije.

Od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 2021. godine ovaj naučni časopis je kategorisan u kategoriji M51-  Vrhunski časopis nacionalnog značaja.