Arhiva časopisa Međunarodna politika


Međunarodna politika Vol. 71 No. 1178/2020

Sadržaj

ODNOS IZMEĐU SAD I NR KINE OD OBAMINOG AZIJSKOG PIVOTA DO TRAMPOVE PROTEKCIONISTIČKE POLITIKE
Jovana Đurović
Međunarodna politika, 2020 71(1178):5-17
Sažetak ▼
U radu se daje deskripcija odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine kroz perspektivu Obamine politike azijskog pivota i Trampove protekcionističke politike i ekonomskog pritiska. Zajednički imenitelj ovih različitih politika je pokušaj „obuzdavanja“ Kine u međunarodnim odnosima, kako u ekonomskom tako i u širem geopolitičkom smislu. Takav odnos SAD prema NR Kini je rezultat procene da je Kina jedan od glavnih dobitnika globalnih pomeranja, do kojih je došlo usled procesa multipolarizacije sveta i prateće pojave postepenog uspona drugih država, što joj je omogućilo da postane najbrže rastuća ekonomija na svetu i da ugrozi premoć Amerike.
POLITIČKE PROMENE U LATINSKOJ AMERICI U 2019. GODINI
Rajko Č. Petrović
Međunarodna politika, 2020 71(1178):18-33
Sažetak ▼
Rad se bavi analizom političkih promena na prostoru Latinske Amerike u 2019. godini. Najpre ćemo se osvrnuti na unutarpolitičke promene u nekoliko latinoameričkih zemalja (Brazil, Venecuela, Meksiko, Čile i Bolivija), gde ćemo ispitati njihove uzroke, te posledice koje su proizvele. Polazna pretpostavka je da se ne može govoriti o uzročno-posledičnoj vezi među promenama koje su se desile na ovom prostoru, s obzirom na to da je reč kako o različitim tipovima promena, tako i o različitim uzrocima koji su do njih doveli. Rezultati istraživanja pokazuju da su se najznačajnije političke promene desile u Boliviji, ali i da se politička klima u ostalim posmatranim zemljama značajno promenila. Takođe, promene u određenim zemljama su uticale na međudržavne odnose na prostoru Latinske Amerike, ali i na međunarodnom nivou. U radu ćemo koristiti metodu analize i metodu studije sluča
PROCESI INTEGRACIJA MEĐU DRŽAVAMA SEVERNE AMERIKE PRE I NAKON 2016. GODINE
Ivan Dujić
Međunarodna politika, 2020 71(1178):34-50
Sažetak ▼
Da li su mogući procesi integracija država Severne Amerike nakon ekonomskih kriza od 1929. godine naovamo? U ovom radu polazi se od hipoteze da su ekonomske krize bile glavni razlog dugoročnog uključivanja Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u složen proces međudržavne saradnje, posebno sa Kanadom i Meksikom. Predmet ovoga rada jesu procesi integracija među državama Severne Amerike pre i nakon 2016. godine. Cilj rada je da se primenom uporednog metoda ukaže na činjenicu da je nakon globalne ekonomske i migracione krize, kao i nakon 2016. godine, nastavljena saradnja država Severne Amerike, uprkos promenjenoj političkoj klimi u SAD. Zabrinjavajuće prisustvo radikalne retorike u SAD može dovesti u pitanje procese integracija, ali i razvoj kapitalizma i demokratije.
UTICAJ BILATERALNOG SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI NA SPOLJNOTRGOVINSKU RAZMENU REPUBLIKE SRBIJE SA RUSKOM FEDERACIJOM
Sanja Jelisavac Trošić, Dejan Mladenović
Međunarodna politika, 2020 71(1178):51-72
Sažetak ▼
Uspostavljanje odnosa slobodne trgovinske razmene Republike Srbije sa Ruskom Federacijom, putem potpisanih sporazuma i protokola, na snazi je već 19 godina. U međuvremenu, politička kretanja i transformacije obe države, razvoj privrede, potpisivanje sporazuma sa trećim zemljama, stupanje u regionalne integracije, svetska ekonomska kriza, kao i mnogi drugi događaji ostavili su svoj trag i na trgovinsku saradnju dve države. Polazna hipoteza koju istražujemo u radu je da je Sporazum imao pozitivan uticaj na rast i diversifikaciju trgovine Republike Srbije i Ruske Federacije. S obzirom na to da je prošao dovoljan vremenski period primene Sporazuma o slobodnoj trgovini, namera autora ovog rada je da analiziraju njegov dosadašnji uticaj, koje je promene doneo, kao i koje je konkretne efekte imao na trgovinsku razmenu dve zemlje. Kroz analizu je uočeno više trgovinskih trendova: trend konstantnog trgovinskog deficita Srbije u razmeni sa Rusijom, trend energetske uvozne zavisnosti Srbije, značajno prisustvo poljoprivrednih proizvoda niskog stepena obrade u izvozu Srbije, kao i drugi. U radu je analiziran ceo period od 19 godina, sa posebnim fokusom na poslednjih 10 godina. Tokom analize je izdvojen period svetske ekonomske krize, kao i uticaj fluktuacije cene nafte i prirodnog gasa na promene u vrednosti trgovine, jer oni objašnjavaju deo kretanja u spoljnotrgovinskoj razmeni. Posle uvodnih razmatranja istaknute su bitne odlike samog Sporazuma, kao i promene koje je pretrpeo tokom godina. Zatim je rađena analiza ukupne vrednosti trgovinske razmene, procentualna učešća i poređenje sa drugim najvažnijim zemljama sa kojima Srbija ostvaruje trgovinu. Na kraju je u radu predstavljena analiza najvažnijih sektora, a potom i proizvoda koji učestvuju u spoljnotrgovinskoj razmeni dve države. U zaključnim razmatranjima su istaknuti svi elementi uticaja sporazuma na bilateralnu trgovinu, istaknuti su uočeni trendovi, date su određene preporuke za podsticajne mere, kao i smernice za poboljšanje odnosa razmene Srbije sa Ruskom Federacijom.

Prikaz knjige

PRAVEDNO DRUŠTVO: UTOPIJA ILI ZBILJA
Srećko Đukić
Međunarodna politika, 2020 71(1178):73-75
KONTROVERZE SPOLJNE POLITIKE SAD I MEĐUNARODNIH ODNOSA U TRAMPOVOJ ERI
Nevena Šekarić
Međunarodna politika, 2020 71(1178):76-78
INTEGRACIONI PROCESI U EVROAZIJI
Nenad Stekić
Međunarodna politika, 2020 71(1178):79-82
EVRO I MONETARNA INTEGRACIJA EVROPE
Dragana Dabić
Međunarodna politika, 2020 71(1178):83-85