Spisak recenzenata

 • Dr Aleksandar Gajić, naučni savetnik, Institut za evropske studije, Beograd
 • Doc. dr Aleksandar Milošević, docent, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Beograd
 • Dr Anđela Đukanović, naučni saradnik, Institut za sociološka i kriminološka istraživanja, Beograd
 • Prof. dr Artur Adamcik, vanredni profesor, Centar za Evropu, Univerzitet u Varšavi, Poljska
 • Dr Biljana Grujić Vučkovski, naučni saradnik, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
 • Prof. dr. Biljana Jovanović Gavrilović, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Blagoje Babić, naučni savetnik, Srpska akademija ekonomskih nauka, Beograd
 • Prof. dr Vanja Bajović, vanredni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Prof. dr Vladan Pavlović, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • Doc. dr Vladimir Ajzenhamer, docent, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
 • Prof. dr Vladimir Grečić, redovni profesor, Srpska akademija ekonomskih nauka, Beograd
 • Dr Vladimir Ristanović, naučni saradnik, Institut za evropske studije, Beograd
 • Prof. dr Gojko Rikalović, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Doc. dr Goran Tepšić, docent, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Prof. dr Dejan Molnar, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Prof. dr Dragan Đukanović, redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Dragan Trailović, naučni saradnik, Institut za političke studije, Beograd
 • Prof. dr Dragoljub Todić, redovni profesor, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
 • Dr Dušan Dostanić, naučni saradnik, Institut za političke studije, Beograd
 • Dr Dragica Luković Jablanović, predavač, Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd
 • Dr Edita Stojić-Karanović, naučni savetnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
 • Prof. dr Zoran Krstić, redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Igor Novaković, direktor istraživanja, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove, ISAC fond, Beograd
 • Dr Jelena Kostić, viši naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd
 • Prof. dr Jelena Lopičić-Jančić, redovni profesor, Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd
 • Prof. dr Maja Kovačević, redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Prof. dr Maja Nastić, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
 • Prof. dr Marijana Joksimović, redovni profesor, Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK Univerzitet, Beograd
 • Prof. dr Marko Babić, vanredni profesor, Centar za Evropu, Univerzitet u Varšavi, Poljska
 • Prof. dr Marko Veković, vanredni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Doc. dr Marko Dašić, docent, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Marko Kovačević, docent, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Milan Igrutinović, naučni saradnik, Institut za evropske studije, Beograd
 • Prof. dr Milan Lipovac, vanredni profesor, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
 • Doc. dr Milka Dimitrovska, docent, Institut za sociološka i političko-pravna istraživanja, Univerzitet Svetog Ćirila i Metodija, Skoplje, Severna Makedonija
 • Dr Milorad Stamenović, naučni saradnik, Inventis, Universite Cote’D Azur, Francuska
 • Dr Miloš Jončić, naučni saradnik i ministar savetnik, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, Beograd
 • Prof. dr Miloš Hrnjaz, vanredni profesor Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Mina Zirojević, viši naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd
 • Prof. dr Miroljub Jevtić, redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Miša Đurković, naučni savetnik, Institut za evropske studije, Beograd
 • Dr Nada Raduški, naučni savetnik, Institut za političke studije, Beograd
 • Prof. dr Nemanja Džuverović, redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Rajko Petrović, naučni saradnik, Institut za evropske studije, Beograd
 • Dr Sanja Stojković Zlatanović, viši naučni saradnik, Institut društvenih nauka, Beograd
 • Dr Senada Šelo Šabić, viša znanstvena suradnica, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb, Hrvatska
 • Prof. dr Siniša Atlagić, redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Prof. dr Slobodan Kotlica, redovni profesor, Odbor za ekonomske nauke, Srpska akademija ekonomskih nauka, Beograd
 • Dr Srećko Đukić, ambasador u penziji, Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Beograd
 • Doc. dr Stevan Nedeljković, docent, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Stevan Rapaić, viši naučni saradnik, Institut za političke studije, Beograd
 • Doc. dr Suzana Balaban, docent, Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK Univerzitet, Beograd
 • Doc. dr Stefan Surlić, docent, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Uroš Ćemalović, viši naučni saradnik, Institut za evropske studije, Beograd
 • Prof. dr Filip Ejdus, redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu