Politika arhiviranja i repozitorijuma

Svi članci koje objavljuje Međunarodna politika arhiviraju se u digitalnom repozitoriju Narodne biblioteke Srbije. Takođe, svi članci koje objavljuje čuvaju se na veb stranici časopisa i u arhivama CEEOL-a, Google Schoolar-a, KOBSON-a i drugih koristeći DOI.

Kroz politiku otvorenog pristupa pre i posle objavljivanja, Međunarodna politika omogućava nezavisno i repozitorijsko arhiviranje objavljenih radova. Autori mogu da čuvaju verziju izdavača ili PDF u ličnim ili institucionalnim repozitorijumima ili bibliotekama bez traženja dozvole od časopisa ili izdavača. Autori su dužni da daju potpun bibliografski opis članka objavljenog u ovom časopisu (autori, naslov rada, naslov časopisa, tom, broj, paginaciju) i da stave link ka DOI-u članka.