Etičnost publikovanja

Glavni i odgovorni urednik u saradnji sa Uredništvom – a po potrebi i sa grupom stručnjaka – dužan je da pokrene odgovarajući postupak kada osnovano sumnja ili utvrdi da je došlo do kršenja etičkih standarda – u objavljenim člancima ili predatim rukopisima. U slučaju da se utvrdi da je došlo do kršenja etičkih standarda, biće klasifikovana kao lakša ili teža. Ozbiljna kršenja etičkih standarda su plagijat, lažno autorstvo, pogrešno prijavljeni ili falsifikovani podaci ili izmišljeni ili falsifikovani rezultati istraživanja, i značajno recikliranje teksta (preko 50% teksta rukopisa/članka).

Pored odbijanja rukopisa ili povlačenja objavljenog članka iz časopisa (u skladu sa Politikom povlačenja), mogu se preduzeti, pojedinačno ili istovremeno, sledeće radnje:

  • Zabrana podnošenja rukopisa na dve godine u slučaju manjeg kršenja etičkih standarda.
  • Zabrana podnošenja rukopisa na period od 5-10 godina u slučaju ozbiljnog kršenja etičkih standarda ili ponovljenih manjih povreda.
  • Objavljivanje zvaničnog saopštenja ili uvodnika koji opisuje slučaj kršenja etičkih standarda.
  • Informisanje šefa odeljenja autora i/ili poslodavca o kršenju etičkih standarda putem zvaničnog pisma.
  • Upoznavanje relevantnih stručnih organizacija ili nadležnih organa sa slučajem kako bi mogli da preduzmu odgovarajuće mere.

Kada je reč o neetičkom ponašanju, glavni urednik i Uredništvo će se oslanjati na smernice i preporuke Odbora za etiku u izdavaštvu (Committee on Publication Ethics – COPE).