Jedinstveni identifikatori i strukturirani podaci

Međunarodna politika koristi trajne identifikatore za svoje članke, koji se koriste za pronalaženje članka bez obzira gde se nalazi. Najčešći tip je identifikator digitalnog objekta (DOI) koji i Međunarodna politika koristi za identifikaciju svih članaka u časopisu. Takođe, Međunarodna politika dozvoljava da ORCID ID autora budu prisutni u metapodacima članka.