Uređivački odbor

 • Doc. dr Aleksandar Milošević, docent, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Prof. dr Artur Adamcik, vanredni profesor, Centar za Evropu, Univerzitet u Varšavi, Poljska
 • Prof. dr Beatris Bisio, vanredni profesor, Katedra za političke nauke, Federalni univerzitet u Rio de Žaneiru, Brazil
 • Prof. dr Birgul Demirtaš, redovni profesor, Odsek za političke nauke i međunarodne odnose, Tursko-nemački univerzitet, Istanbul, Turska
 • Prof. dr Badar Alam Ikbal, vanredni profesor, Monarh biznis škola, Univerzitet Monarh, Cug, Švajcarska
 • Prof. dr Darina Grigorova, redovni profesor, Istorijski fakultet, Univerzitet u Sofiji „Sv. Kliment Ohridski”, Bugarska
 • Dr Dušan Dostanić, naučni saradnik, Institut za političke studije, Beograd, Srbija
 • Prof. dr Žuža Časar, vanredni profesor, Katedra za političku geografiju, razvoj i regionalne studije, Univerzitet u Pečuju, Mađarska
 • Dr Ivan Dujić, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, Srbija
 • Prof. dr Marko Babić, vanredni profesor, Centar za Evropu, Univerzitet u Varšavi, Poljska
 • Doc. dr Marko Dašić, docent, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Dr Marko Kovačević, docent, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Prof. dr Miloš Hrnjaz, vanredni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Prof. dr Miroslav Mladenović, redovni profesor, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Prof. dr Nemanja Džuverović, redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Prof. dr Olga Barbašjevič, vanredni profesor, Fakultet za međunarodne i političke studije, Jagelonski univerzitet, Krakov, Poljska
 • Prof. dr Olga Šiškina, vanredni profesor, Katedra za međunarodne odnose i spoljnu politiku Rusije, Univerzitet MGIMO, Moskva, Rusija
 • Prof. dr Petar Stanojević, vanredni profesor, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Prof. dr Rastislav Kazanski, vanredni profesor, Fakultet političkih nauka i međunarodnih odnosa, Univerzitet Matej Bel, Banska Bistrica, Slovačka
 • Prof. dr Rut Ferero Turion, vanredni profesor, Fakultet političkih nauka i sociologije, Univerzitet Komplutense u Madridu, Španija
 • Prof. dr Sebastian Stepien, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet za ekonomiju i biznis u Poznanju, Poljska
 • Dr Stevan Gajić, naučni saradnik, Institut za evropske studije, Beograd, Srbija
 • Doc. dr Stevan Nedeljković, docent, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Doc. dr Halil Emre Denis, docent, Katedra za političke nauke i međunarodne odnose, Univerzitet Hakari, Hakari, Turska
 • Dr Hrvoje Butković, viši znanstveni suradnik, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb, Hrvatska