Izdavač

Izdavač naučnog časopisa Međunarodna politika je Institut za međunarodnu politiku i privredu osnovan je 1947. godine u Beogradu, što ga čini jednom od najstarijih naučnih ustanova u regionu posvećenih proučavanju međunarodnih odnosa.

Stvarajući istraživačku i dokumentacionu osnovu za definisanje spoljnopolitičkih prioriteta zemlje, IMPP je decenijama unazad obezbeđivao ekspertizu državnim organima sa spoljnopolitičkim nadležnostima neophodnu za valjano kreiranje i formulisanje strategijskih pravaca u uspostavljanju i razvoju političkih i ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Tokom duge istraživačke prakse, Institut je najtešnju saradnju ostvario sa Ministarstvom spoljnih poslova. Veći broj diplomata i zvaničnika za diplomatsku i neke druge važne službe koje se bave međunarodnim odnosima, potekao je iz Instituta. IMPP je oduvek, neposredno ili posredno, učestvovao u kreiranju spoljne politike, zbog čega se značajno razlikovao i dalje se razlikuje od drugih instituta u zemlji. Sprovođenje osnovnih i primenjenih istraživanja na polju političkih, ekonomskih i pravnih aspekata međunarodnih odnosa do današnjih dana čini osnovu njegovih aktivnosti. IMPP se bavi proučavanjem procesa i pojava na planu međunarodne politike i privrede, što takođe uključuje bezbednosne i pravne aspekte međunarodnih odnosa, koji su od interesa za položaj i spoljnu politiku države. Institut je do sada objavio više od 600 knjiga, monografija, zbornika i drugih dokumenata, što je odraz njegove dugogodišnje posvećenosti istraživanju.

Današnja vizija IMPP-a je da postane centar istraživačke izvrsnosti koji omogućava razumevanje složenih pojava u savremenim međunarodnim odnosima.

Misija Institut za međunarodnu politiku i privredu je javna naučnoistraživačka organizacija koja sprovodi akademska istraživanja o političkim, pravnim, bezbednosnim i ekonomskim dimenzijama međunarodnih odnosa radi:

  • Kreiranja uslova za intelektualnu, stručnu i javnu debatu kako o regionalnim tako i o globalnim međunarodnim političkim i ekonomskim odnosima.
  • Analiziranje politike i davanje preporuka državnim organima, diplomatskim predstavnistvima, nevladinim organizacijama, regionalnim i međunarodnim organizacijama.
  • Promovisanja globalnog umrežavanja među naučnicima, akademicima i studentima doktorskih i postdoktorskih studija širom sveta čija se istraživanja uklapaju u njegov tematski okvir.