Objavljivanje i druge naknade

Međunarodna politika je naučni časopis koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

U cilju promovisanja slobodnog širenja naučnih saznanja, omogućen je slobodan pristup čitaocima i besplatna publikacija za autore. Nema skrivenih troškova.

Elektronskom izdanju može se slobodno pristupiti na sajtu Međunarodne politike, dok je za štampano izdanje časopisa dostupna godišnja pretplata.