UDK 341.217
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1150, str. 33-48
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 21 Apr 2013
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Višegradska grupa: razlozi udruživanja i perspektive integracije

Proroković Dušan (Doktor političkih nauka i izvršni direktor Centra za strateške alternative iz Beograda), prorokovic@yahoo.com

Formiranje Višegradske grupe pomoglo je održavanju stabilnosti u Srednjoj Evropi posle pada Istočnog bloka. Iako se razvoj ekonomskih odnosa obično navodi kao glavni razlog integracije, njeno stvaranje ima veze i sa dugoročnim geostrategijskim interesima SAD u Evropi. Teritorija članica Višegradske grupe je „geopolitički most“ ka postsovjetskom prostranstvu i „geopolitička brana“ spajanju ruskih i nemačkih interesa. U ovom radu takođe se ukazuje i na potencijalna politička žarišta: šlezijsko pitanje, moravsko pitanje, slovačko-romske odnose i periodične radikalizacije u Mađarskoj.

Ključne reči: Višegradska grupa, EU, NATO, razgraničenje u Srednjoj Evropi, ekonomski pokazatelji, trgovinska razmena, Šlezija, Moravska, romsko pitanje, mađarski radikalizam, geostrategija, geopolitika