UDK 327.56:351.861(470)
Biblid: 0543-3657, 68 (2017)
Vol. 68, No 1165, str. 54-72
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 30 Oct 2016
Prihvaćeno: 30 Nov 2016

ODNOS ODKB I NATO

Knežević Božidar (Doktorand na Fakultetu političkih nauka (međunarodne i evropske studije)), knezevic.bozidar@gmail.com

Autor se bavi analizom odnosa između ODKB i NATO kao i nastojanjima ODKB za uspostavljanjem saradnje između ove dve organizacije kolektivne bezbednosti s obzirom na zajednički prepoznate izazove, rizike i pretnje (međunarodni terorizam, nelegalne migracije, trgovina narkoticima i ljudima). Pokušaji uspostavljanja odnosa i saradnje sa strane ODKB trajali su deset godina, u periodu 2004-2014 godine. NATO ne želi uspostavljanje saradanje jer na ODKB gleda kao na organizaciju osnovanu od strane Moskve za suprotstavljanje potencijalnom uticaju SAD i NATO na postsovjetskom prostoru. Dalji odnosi između ove dve organizacije direktno će zavisiti od ponovnog početka funkcionisanja Saveta NATO – Rusija čiji je rad suspendovan zbog konflikta u Ukrajini.

Ključne reči: ODKB, NATO, Rusija, Zajednica Nezavisnih Država, Evroazija, kolektivna bezbednost