Arhiva časopisa Međunarodna politika


Međunarodna politika Vol. 70 No. 1174/2019

Sadržaj

NACIONALNE MANJINE U BILATERALNIM SPORAZUMIMA SRBIJE SA ZEMLJAMA U REGIONU
Nada M. Raduški
Međunarodna politika, 2019 70(1174):5-21
Sažetak ▼
Cilj ovog rada je prikaz regionalne saradnje i bilateralnih odnosa Srbije sa susednim zemljama kroz prizmu položaja i prava nacionalnih manjina. Pored analize osnovnih demografskih pokazatelja (brojnost i prostorni razmeštaj) koji determinišu realizaciju prava i sloboda svake manjine, istražuje se i pitanje zaštite i očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta. U radu se analizira status tzv.novih manjina u Srbiji (hrvatske i makedonske), kao i manjinska prava mađarske i rumunske nacionalne manjine, s obzirom da je Srbija potpisala bilateralne sporazume sa ove četiri države što je od velikog značaja za dobre međususedske odnose i ulazak Srbije u Evropsku uniju. Istovremeno, u radu se istražuje pitanje položaja i prava srpske manjine u tim državama i ukazuje na njihov nepovoljan položaj u bivšim jugoslovenskim republikama, odnosno da su u praksi suočeni sa većim ili manjim problemima i asimilacijom.
EKONOMSKI ODNOSI REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE ITALIJE
Ivana Božić Miljković
Međunarodna politika, 2019 70(1174):22-38
Sažetak ▼
U radu se analiziraju ekonomski odnosi Republike Srbije sa Republikom Italijom u novim geostrategijskim i geoekonomskim relacijama. Od početka XXI veka, ove dve zemlje ostvaruju stabilnu i rastuću saradnju u oblasti spoljne trgovine. U poslednje dve godine, Italija se, kao spoljnotrgovinski partner Srbije, nalazi na prvom mestu, a takođe, pripada grupi malog broja zemalja sa kojima Srbija ostvaruje suficit u spoljnoj trgovini. Italija je takođe jedna od vodećih zemalja po obimu i vrednosti stranih direktnih investicija plasiranih u razvoj srpske privrede od početka procesa tranzicije do danas. Aktuelan obim i intenzitet ekonomske saradnje između Srbije i Italije ima korene u istoriji njihovih ekonomskih odnosa, a aktuelni politički i ekonomski odnosi Srbije sa Evropskom unijom odrediće smernice budućeg razvoja te saradnje.
PRVI KORACI U KONSOLIDACIJI ODNOSA SR JUGOSLAVIJE SA DRŽAVAMA NASTALIM IZ SFR JUGOSLAVIJE U PERIODU OD 1995. DO 2000. GODINE
Stefan Bošković
Međunarodna politika, 2019 70(1174):33-59
Sažetak ▼
Nastankom novih država na prostoru nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, iziskuje se pitanje međudržavnih odnosa između Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) i njenih „novih“ suseda, tj. Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. U radu je prikazana analiza tih prvih pokušaja učinjenih u cilju konsolidacije, normalizacije i daljeg razvoja odnosa predmetnih država. Kontakti inicrani nakon potpisivanja mirovnog sporazuma, rezultirali su u uspostavljanju odnosa SRJ sa Makedonijom i Hrvatskom, dok se ustanovljenje odnosa sa preostalim državama desilo krajem 2000. godine. Ono što je interesantno jeste da su ekonomski odnosi država uznapredovali mnogo brže nego politički, koji su se zbog tereta prošlosti, uprkos ohrabrujućim početnim koracima, razvijali uz brojne poteškoće.
ANALIZA ARBITRAŽNOG SPORA IZMEĐU HRVATSKE I SLOVENIJE
Aleksandar Nedović
Međunarodna politika, 2019 70(1174):54-71
Sažetak ▼
Kada su nakon otcepljenja od SFRJ Hrvatska i Slovenija postale nezavisne države bilo je neophodno da definišu svoje državne granice. Nakon otcepljenja obe države su prihvatile primenu principa uti possidetis, ali primena ovog principa u praksi nije bila jednostavna iz razloga što unutrašnje granice SFRJ nisu bile jasno definisane. Ubrzo je pitanje razgraničenja Hrvatske i Slovenije postalo sporno pitanje u odnosu ovih država. U periodu od 1991. godine do 2009. godine Hrvatska i Slovenija su pokušale da reše ovo sporno pitanje mirnim diplomatskim putem, a nakon neuspeha ovih pokušaja, 2009. godine u Stokholmu, zaključile su Sporazum o arbitraži čime su rešavanje ovog spornog pitanja poverile Stalnom arbitražnom sudu u Hagu. Arbitraža je institut međunarodnog javnog prava koji ima veliki potencijal za primenu u međudržavnim odnosima, ali ni ona nije bez mana. Postavlja se pitanje da li je ona kao takva adekvatan i apsolutan supstitut Međunarodnom sudu pravde, ili je Međunarodni sud pravde, ipak, nezamenljiv za pojedina sporna pitanja.

Prikaz knjige

DISCIPLINSKO RATOVANJE U DOBA DRONOVA I ROBOTA
Nenad Stekić
Međunarodna politika, 2019 70(1174):73-75
SUROVI NOVI SVET
Vuk Lazić
Međunarodna politika, 2019 70(1174):76-77